-

Bestuur

Zoals iedere vereniging heeft onze vereniging ook een bestuur. Deze vergaderd minimaal 2 x per jaar, en op momenten als een van de bestuursleden dit nodig acht.
Het bestuur bestaat uit 5 personen, die gekozen zijn uit de leden van de vereniging.
De verkiezingen voor bestuursleden zijn tijdens de jaarvergadering.

Wie zijn onze bestuursleden?

Voorzitter:          Henk den Haan  ( voorzitter@cvflupland-tholen.nl )
Secretaris:          Peter v/d Velde ( secretaris@cvflupland-tholen.nl )
Penningmeester: Pim Koedood     ( penningmeester@cvflupland-tholen.nl )
Lid:                    Bram Kosten
Lid:                    Michael Bult

Als dagelijks bestuur heeft het bestuur 2 leden van hen aangewezen. 
Zij zijn bevoegd om 'kleine' beslissingen te nemen, en verantwoorden deze op de bestuursvergaderingen aan de overige leden.
Daarnaast zijn zij de onderhandelaars namens de vereniging naar de gemeente Tholen.

Wie vormen het dagelijks bestuur?

1e man: Peter v/d Velde ( secretariaat en sociaal beleid )
2e man: Henk den Haan  ( communicatie, media en financiën )